NGHIêN CỨU: MỨC ĐỘ NGHIêM TRỌNG COVID-19 BAN ĐẦU Có THỂ KHôNG DỰ ĐOáN ĐƯỢC CáC BIẾN CHỨNG SAU NàY - TIN TỨC VỀ VI-RÚT CORONA

Nghiên cứu: Mức độ nghiêm trọng của COVID-19 ban đầu có thể không dự đoán được các biến chứng sau nàyEditor Choice
Hiểu danh mục thuốc trong chương trình sức khỏe của bạn
Hiểu danh mục thuốc trong chương trình sức khỏe của bạn
Một nghiên cứu mới cho thấy mức độ nghiêm trọng ban đầu của COVID-19 không nhất thiết là một dự đoán về việc một người nào đó sẽ trải qua các triệu chứng lâu dài.