DùNG ASPIRIN DỰ PHòNG ĐỂ NGĂN NGỪA TIM MẠCH - SỨC KHỎE TIM MẠCH

Sử dụng Aspirin để ngăn ngừa cơn đau tim và đột quỵEditor Choice
Hiểu về vách đá trợ cấp của ACA
Hiểu về vách đá trợ cấp của ACA
Aspirin có thể hữu ích trong việc ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ, nhưng tác dụng phụ của chảy máu có thể là một vấn đề. Tìm hiểu về cách sử dụng aspirin an toàn.