NONG MẠCH Và ĐẶT STENT Có LàM TĂNG TUỔI THỌ KHôNG? - SỨC KHỎE TIM MẠCH

Nong mạch và đặt stent có cải thiện tỷ lệ sống không?Editor Choice
Tìm hiểu cách xác định các loại thuốc không xác định
Tìm hiểu cách xác định các loại thuốc không xác định
Tìm hiểu cách nong mạch và đặt stent không có lợi ích gì so với dùng thuốc và thay đổi lối sống đối với hầu hết những người mắc bệnh tim ổn định.