WHO: CỨ 4 NGƯỜI THì Có 1 NGƯỜI GẶP VẤN ĐỀ VỀ THíNH GIáC VàO NĂM 2050 - SỨC KHỎE-TIN TỨC

WHO: Cứ 4 người thì có 1 người gặp vấn đề về thính giác vào năm 2050Editor Choice
Hiểu danh mục thuốc trong chương trình sức khỏe của bạn
Hiểu danh mục thuốc trong chương trình sức khỏe của bạn
Gần 2,5 tỷ người trên thế giới — cứ bốn người thì có một người — sẽ bị mất thính lực ở mức độ nào đó vào năm 2050, theo một báo cáo từ WHO.