TỔNG QUAN VỀ HUYẾT áP Và LãO HóA - SỨC KHỎE TIM MẠCH

Điều gì xảy ra với huyết áp khi chúng ta già điEditor Choice
Hiểu danh mục thuốc trong chương trình sức khỏe của bạn
Hiểu danh mục thuốc trong chương trình sức khỏe của bạn
Huyết áp có xu hướng tăng khi con người già đi. Xem huyết áp tâm thu và tâm trương thay đổi như thế nào theo tuổi và ảnh hưởng đến tăng huyết áp và hạ huyết áp.