ĐIỀU TRỊ PECTUS EXCAVATUM HOẶC SUNKEN CHEST - SỨC KHỎE TIM MẠCH

Điều trị Pectus Excavatum hoặc Sunken ChestEditor Choice
Cách chọn Probiotic tốt nhất cho bạn
Cách chọn Probiotic tốt nhất cho bạn
Hầu hết trẻ em bị pectus digvatum hoặc "ngực lõm" sống không có triệu chứng. Tuy nhiên, khi chức năng phổi và tim bị tổn thương, phẫu thuật có thể hữu ích.