BAO CAO SU HẾT HẠN SỬ DỤNG? - TÌNH DỤC SỨC KHỎE

Bao cao su hết hạn sử dụng?Editor Choice
Tìm hiểu cách xác định các loại thuốc không xác định
Tìm hiểu cách xác định các loại thuốc không xác định
Bao cao su có thời hạn sử dụng từ một đến năm năm. Dưới đây là những điều bạn cần biết về cách bảo quản và sử dụng an toàn — và những gì bạn có thể làm với bao cao su hết hạn.