PHỔ CỦA CáC TRIỆU CHỨNG TỰ KỶ - NÃO - THẦN KINH HỆ THỐNG

Phổ của các triệu chứng tự kỷEditor Choice
Vòng quay của tế bào là gì và nó liên quan như thế nào đến sự phát triển của mụn trứng cá
Vòng quay của tế bào là gì và nó liên quan như thế nào đến sự phát triển của mụn trứng cá
Mọi người mắc chứng tự kỷ đều có những triệu chứng cốt lõi nhất định ở mức độ này hay mức độ khác. Sau đó, nhiều triệu chứng chỉ được chia sẻ bởi một số (hoặc rất ít) người trên phổ.