TỔNG QUAN VỀ NHỊP TIM NHANH TRêN THẤT (SVT) - SỨC KHỎE TIM MẠCH

Tổng quan về nhịp tim nhanh trên thất (SVT)Editor Choice
Vòng quay của tế bào là gì và nó liên quan như thế nào đến sự phát triển của mụn trứng cá
Vòng quay của tế bào là gì và nó liên quan như thế nào đến sự phát triển của mụn trứng cá
Nhịp tim nhanh trên thất, hoặc SVT, là một nhóm rối loạn nhịp tim gây ra nhịp tim nhanh không thích hợp.