PROTEIN MỚI 'BURRITO' GIúP GIỮ VẮC XIN ỔN ĐỊNH Mà KHôNG CẦN BẢO QUẢN LẠNH - SỨC KHỎE-TIN TỨC

Protein mới 'Burrito' giúp giữ vắc xin ổn định mà không cần bảo quản lạnhEditor Choice
Điều gì sẽ xảy ra nếu miếng dán tránh thai bị rơi?
Điều gì sẽ xảy ra nếu miếng dán tránh thai bị rơi?
Các nhà nghiên cứu có thể đã tìm ra một giải pháp hóa học để khắc phục tình trạng không dung nạp vắc xin, bằng cách sử dụng một quy trình hóa học mới được gọi là đông tụ.