GIáM ĐỐC CDC MỚI ROCHELLE WALENSKY CHIA SẺ CHIẾN THUẬT ĐỂ CẢI THIỆN PHẢN ỨNG COVID-19 - TIN TỨC VỀ VI-RÚT CORONA

Giám đốc CDC mới Rochelle Walensky chia sẻ chiến thuật để cải thiện phản ứng COVID-19Editor Choice
Hiểu danh mục thuốc trong chương trình sức khỏe của bạn
Hiểu danh mục thuốc trong chương trình sức khỏe của bạn
Tìm hiểu về Giám đốc CDC mới Rochelle P. Walensky, MD, MPH, và cách bà ấy dự định cải tổ cơ quan và phản ứng COVID-19 của nó.