TỰ KỶ CHỨC NĂNG CAO: TỔNG QUAN Và HƠN THẾ NỮA - NÃO - THẦN KINH HỆ THỐNG

Rối loạn phổ tự kỷ chức năng cao là gì?Editor Choice
Tìm hiểu cách xác định các loại thuốc không xác định
Tìm hiểu cách xác định các loại thuốc không xác định
Tự kỷ chức năng cao mô tả một dạng tự kỷ nhẹ, trước đây được gọi là hội chứng Asperger. Được đánh giá bởi một bác sĩ tâm thần được hội đồng chứng nhận.