CHúNG TA TIẾN GẦN ĐẾN PHƯƠNG PHáP CHỮA TRỊ HIV BẰNG CHỨC NĂNG NHƯ THẾ NàO? - HIVAIDS

Chúng ta tiến gần đến phương pháp chữa trị HIV bằng chức năng như thế nào?Editor Choice
Tìm hiểu cách xác định các loại thuốc không xác định
Tìm hiểu cách xác định các loại thuốc không xác định
Phương pháp chữa trị chức năng là một giả thuyết dựa trên bằng chứng, theo đó HIV có thể được kiểm soát ở mức không thể phát hiện được mà không cần sử dụng các loại thuốc mãn tính.