TĂNG SẢN TUYẾN THƯỢNG THẬN BẨM SINH KHỞI PHáT MUỘN - PCOS
Chủ YếU / Pcos / 2021

Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh khởi phát muộnEditor Choice
Các loại và dấu hiệu của bệnh ung thư ở trẻ em
Các loại và dấu hiệu của bệnh ung thư ở trẻ em
Tăng sản thượng thận bẩm sinh khởi phát muộn (CAH) và hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) có các triệu chứng tương tự. Tìm hiểu cách chẩn đoán và điều trị CAH.