SỬ DỤNG THUỐC THAY THẾ Và BỔ SUNG Ở HOA KỲ - SỨC KHỎE TOÀN DIỆN

Sử dụng thuốc thay thế và bổ sung ở Hoa KỳEditor Choice
Tìm hiểu cách xác định các loại thuốc không xác định
Tìm hiểu cách xác định các loại thuốc không xác định
Theo một cuộc khảo sát của Viện Y tế Quốc gia, hơn một phần ba người Mỹ sử dụng thuốc bổ sung và thay thế. Đọc chi tiết.